You are here

Хүн амын зарим үзүүлэлт \Улсын бүртгэгч\

                                             БУЛГАН АЙМГИЙН БУГАТ СУМЫН  ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН

                                                                          2005-2014 ОНЫ СУДАЛГАА

 

                                                                                               НАС БАРАЛТ