You are here

Ахуй үйлчилгээний төв баригдаж ашиглалтанд орлоо

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Ахуй үйлчилгээний 5х32 хэмжээтэй, 7 тасалгаатай барилгыг Тендэрт шалгарсан Бугат Цонхлон ХХК нь хийж гүйцэтгэж байна. Барилгыг 2015 оны 04 сарын 01-нд ашиглалтанд орууллаа.