You are here

Эрүүл мэндийн довтолгоо арга хэмжээ

Эрүүл мэндийн сайдын 127-р тушаалын дагуу иргэдийн дунд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх, иргэдийн өөрсдийн амьдралын хэв маягаас үүдэлтэй өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  "Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу ахмадуудын дунд "Нарны алхалт" сэдэвт сургалт, уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулсан.