You are here

Цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоомын тоо нэмэгдлээ

Хүүхдийн тоглох чөлөөт орчинг бий болгохоор анги бүлэг эцэг эхчүүдийн дунд тоглоомжуулах ажлыг зарлаад байна. Энэ ажлын хүрээнд хоёр бүлэгт биеийн тамир , дуу хөгжим сэтгэхүйн тоглоомуудыг Улаанбаатар хотоос захиалан худалдан авлаа.