You are here

Гамшгийн үзүүлэх сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

"Болзошгүй гамшгийн үед нутгийн удирдлагын үйл ажиллагаа" сэдэвт гамшгийн үзүүлэх сургалт амжилттай зохион байгууллагдлаа.