You are here

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн судалгаа

БУЛГАН АЙМГИЙН БУГАТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН СУДАЛГАА

 

Д/Д

 

Тэргүүлэгчдийн нэрс

 

Одоо эрхэлж буй ажил

 

Албан тушаал

 

Хэдэн удаа сонгогдсон

 

Нас РДугаар

 

Боловсрол мэргэжил

 

Утас

 

1

 

Даш Жамц

Дэмбэрэлдорж

 

ИТХ-ын дарга

 

ИТХ-ын дарга

 

     5

 

ГБ 60030411 нас 53

 

Дээд багш

 

 

95741446

 

 

 2

 

Магван Сүхбаатар

 

1-р багийн Засаг дарга

 

ИТХ-ын Тэргүүлэгч

 

 

     3

 

ГБ53052218

 Нас 60

 

 

Дээд Санхүүч

 

91350180

 

3

 

Ойдов Лхагвадорж

 

Малчин

 

ИТХ-ын Тэргүүлэгч

 

    2

 

ГЭ63102310 

 

 

Бүрэн бус дунд

 

98200182

 

 

4

 

Банзарраднаа Батэрдэнэ

 

ХЭАА

 

ИТХ-ын Тэргүүлэгч

 

    1

 

ГБ 84093011 нас 29

 

Дээд /Хийн инженер

 

 

99358439

 

5

Цэвэл Баатарчулуун

 

Сургуулийн багш

 

ИТХ-ын Тэргүүлэгч

 

    2

 

ГБ 77011017нас36

 

Дээд/Түүх нийгмийн багш

 

95847323