You are here

ИНХ-ын дарга нарын танилцуулга

 БУГАТ СУМЫН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГА НАРЫН СУДАЛГАА

 

Д/Д

 

БИНХ-ын дарга нарын нэрс

 

Одоо эрхэлж буй ажил

 

Албан тушаал

 

Хэдэн удаа сонгогдсон

 

Нас РДугаар

 

Боловсрол мэргэжил

 

Утас

 

1

 

Магван Сүхбаатар

 

1-р багийн ИНХ-ын дарга

 

ИТХ-ын тэргүүлэгч

 

     3

 

ГБ53052218

   /нас 60/

 

Дээд санхүүч

 

 

91350180

 

   2

 

Галдансамбуугийн Эрдэнэбилэг

 

 

2-р багийн ИНХ-ын дарга

 

 

 

 

Гю65030213

    Нас 48

 

Бүрэн дунд

 

93071559

 

3

 

Нямаагийн Шагдар

 

3-р багийн ИНХ-ын дарга

 

 

 

ГБ 470308118

  Нас 66

 

 

Дээд санхүүч

 

99781576