You are here

2013 онд олгосон түлшний модны эрхийн бичгийн тайлан

 

бэлтгэгч байгууллага буюу иргэний нэр

хэсэглэл

гоожингийн дугаар

модны хэмжээ

гоожингийн үнийн дүн

мод бэлтгэх газрын нэр

хугацаа

хуудасны үнэ

тэмдэгтийн хураамж

1

Г.Гэрэл

2332

206021

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

2

Б.Отгонбаяр

2332

206022

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

3

Д.Эрдэнэчулуун

2332

206023

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

4

Д.Баярмагнай

2332

206024

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

5

Г.Алтангарьд

2332

206025

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

6

С.Батсайхан

2332

206026

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

7

Т.Өлзийсайхан

2332

206027

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

8

Т.Өлзийсайхан

2332

206028

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

9

Б.Эрдэнэтүлхүүр

2332

206029

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

10

Ц.Дорж

2332

206030

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

11

Р.Мягмардорж

2332

206031

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

12

Р.Мягмардорж

2332

206032

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

13

Р.Мягмардорж

2332

206033

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

14

Д.Цэрэнсодном

2332

206034

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

15

Б.Нармандах

2332

206035

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

16

Б.Пүрэвцэрэн

2332

206036

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

17

Г.Дэмүүл

2332

206037

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

18

Ө.Баатарзоригт

2332

206038

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

19

Ө.Баатарзоригт

2332

206039

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

20

Д.Дэмбэрэлдорж

2332

206040

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

 

 

 

 

 

220 000

 

 

7000

10000

               

нийт дүн - 237000

 

ХЯНАСАН: ТӨРИЙН САНГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ         Д.СУВДАА

   

Тайлан гаргасан:     Г.Ганжигүүр

v

бэлтгэгч байгууллага буюу иргэний нэр

хэсэглэл

гоожингийн дугаар

модны хэмжээ

гоожингийн үнийн дүн

мод бэлтгэх газрын нэр

хугацаа

хуудасны үнэ

тэмдэгтийн хураамж

1

Очирдагва

2332

206041

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

2

Б.Мягмаржав

2332

206042

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

3

Д.Гантөгс

2332

206043

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

4

Д.Баяржавхлан

2332

206044

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

5

Д.Ганбаатар

2332

206045

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

6

Д.Ганбаатар 

2332

206046

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

7

Ц.Жаргалбаяр

2332

206047

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

8

Ч.Баярсайхан.

2332

206048

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

9

Н.Эрдэнэсайхан

2332

206049

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

10

Г.Нямсүрэн

2332

206050

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

11

Б.Нямдагва

2332

206051

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

12

Н.Баярсайхан

2332

206052

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

13

Р.Батсайхан

2332

206053

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

14

Н.Пүрэвбат

2332

206054

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

15

Г.Мөнгөнхүү

2332

206055

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

16

Б.Очирдаарий

2332

206056

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

17

Ж.Батчулуун

2332

206057

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

18

Б.Нямдорж

2332

206058

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

19

Ж.Бямбацогт

2332

206059

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

20

Д.Мөнхсайхан

2332

206060

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

 

дүн

 

 

 

220 000

 

 

7 000

10 000

             

нийт дүн- 237 000

 
                   
 

ХЯНАСАН: ТӨРИЙН САНГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ                                                 Д.СУВДАА

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН :                                                Г.ГАНЖИГҮҮР

 

бэлтгэгч байгууллага буюу иргэний нэр

хэсэглэл

гоожингийн дугаар

модны хэмжээ

гоожингийн үнийн дүн

мод бэлтгэх газрын нэр

хугацаа

хуудасны үнэ

тэмдэгтийн хураамж

1

Д.Бямбадорж

2332

206061

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

2

Ч.Мягмаржамц

2332

206062

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

3

М.Даваасүрэн

2332

206063

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

4

Н.Даваа

2332

206064

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

5

Д.Отгонбаяр

2332

206065

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

6

Г.Дорж

2332

206066

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

7

Б.Мөнхбат

2332

206067

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

8

Б.Ганбат

2332

206068

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

9

Д.Баттулга

2332

206069

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

10

Х.Эрдэнэбаатар

2332

206070

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

11

Б.Сэр-ОД

2332

206071

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

12

Х.Эрдэнэ-Очир

2332

206072

3

11 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

13

Нацагдорж

2332

206073

10м3

22 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

1000

14

Нацагдорж

2332

206074

10м3

22 000

цагаан хуст

1 өдөр

350

1000

 

дүн

 

 

 

176 000

 

 

4900

8000

                   
             

нийт дүн - 188900

 
                   
 

ХЯНАСАН: ТӨРИЙН САНГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ                                                 Д.СУВДАА

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН :                                                Г.ГАНЖИГҮҮР