You are here

2013 онд олгосон түлшний модны эрхийн бичгийн тайлан

бэлтгэгч байгууллага буюу иргэний нэр

хэсэглэл

гоожингийн дугаар

модны хэмжээ

гоожингийн үнийн дүн

мод бэлтгэх газрын нэр

хугацаа

хуудасны үнэ

тэмдэгтийн хураамж

1

Г.Дэмид

2332

206001

3

11000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

2

С.Ганбат

2332

206002

3

11000

цагаан хуст

1өдөр

350

500

3

С.Ганбат

2332

206003

3

11000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

4

Ж.Энхмаа

2332

206004

3

11000

цагаан хуст

1өдөр

350

500

5

Д.Гантөгс

2332

206005

3

11000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

6

С.Цэрэнпилжээ

2332

206006

3

11000

цагаан хуст

1өдөр

350

500

7

Х.Мөнхтөр

2332

206007

3

11000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

8

Ж.Чинбат

2332

206008

3

11000

цагаан хуст

1өдөр

350

500

9

Ч.Амгаланбаяр

2332

206009

3

11000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

10

Г.Баясгалан

2332

206010

3

11000

цагаан хуст

1өдөр

350

500

11

мягмарсүрэн

2332

206011

3

11000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

12

В.Алтанчимэг

2332

206012

3

11000

цагаан хуст

1өдөр

350

500

13

б.Бихаанз

2332

206013

3

11000

цагаан хуст

1  өдөр

350

500

14

Т.Өлзийсайхан

2332

206014

3

11000

цагаан хуст

1өдөр

350

500

15

Д.Отгонбаяр

2332

206015

3

11000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

16

Х.Эрдэнэ-Очир

2332

206016

100м3

220 000

цагаан хуст

1өдөр

350

10 000

17

М.Пүрэвсүрэн

2332

206017

3

11000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

18

М.Даваасүрэн

2332

206018

3

11000

цагаан хуст

1өдөр

350

500

19

Даваа

2332

206019

3

11000

цагаан хуст

1 өдөр

350

500

20

М.Отгонбаяр

2332

206020

3

11000

цагаан хуст

1өдөр

350

500

ДҮН

429 000

 

 

7000

19500

               

нийт дүн - 455500

 

ХЯНАСАН: ТӨРИЙН САНГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ      Д.СУВДАА