You are here

Аймгийн ажлын хэсэг манай суманд ажиллав

Аймгийн Засаг даргын зөвлөх О.Гантулгаар ахлуулсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2017 оны 01 сарын 09-ны өдөр манай суманд ажиллаж Засаг даргын үйл ажиллагааны “ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЧ” хөтөлбөрийг сурталчилан, мал аж ахуй, төв суурингийн өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцан, ЗДТГазар болон төсвийн бусад байгууллагын үйл ажиллагааг шалгаж хамтран ажиллан, зөвлөн тусаллаа.