You are here

Монгол төрийн мэргэн сайд А.Амарын зургийг төрийн ордонд залав

Монгол төрийн мэргэн сайд А.Амарын 130 жилийн ойг тохиолдуулан УБхотын НЗөвлөл, Амар судлал сан хамтран санаачлан төрийн ордонд байрлах зургийг шинэчлэн зуруулж залав. 2016•12•28