You are here

Шадийн Чулууны нэрэмжит бүсийн Математикийн Олимпиадын нээлт

Шадийн Чулууны нэрэмжит бүсийн математикийн олимпиадыг 15-р төгсөлтийн хамт олонтой хамтран зохион байгуулж 5 сумын 32 хүүхэд 5 багш нийт 63 хүн хамрагдан амжилттай зохион байгуулж явууллаа. 

Багш нарын үзүүлэх хичээлийн үеэр Хутаг-Өндөр сумын багш О.Цэрэннадмид 5-р ангид  Тэгш өнцөгт координатын хавтгай сэдвээр хичээл заасан. Багш нарын үзүүлэх хичээлийн үеэр Хангал сумын багш Д.Дэлгэрмаа 4-р ангид  Зүй тогтлыг олох сэдвээр хичээл заасан.

Шадийн Чулууны нэрэмжит математикийн анхдугаар олимпиадад оролцсон Хутаг-Өндөр сумын багш суралцагчид 1-р байр эзэллээ.