You are here

Монголын багш нарын баярын 50 дах өдрийг тэмдэглэлээ

Монголын багш нарын баярын 50 дах өдрийг тохиолдуулан багш нарын баярын үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг дарга тэргүүтэй багийн хамт олон, сумын Засаг дарга Д.Дэмбэрэлдорж,  Булган аймгийн “Математик”-ийн олимпиадын хорооны багийн гишүүд мөн ахмад багш ажилчдыг урилгаар оролцуулан багш нарын баярын хурлыг явуулж багш Д.Эрдэнэбулганг “Арга зүйч багш” тэмдгээр, нярав Х.Галбадрахыг аймгийн “Тэргүүний ажилтан” тэмдгээр, жижүүр Б.Мөнхцэцэг, галч Л.Олзвой, И.Баасандорж нарыг аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр, сурагч Л.Хүслэн, Б.Хүслэн нарыг “Тэргүүний уншигч Д.Нацагдорж” тэмдгээр тус тус шагнаж урамшууллаа.