You are here

Математикийн олимпиадын аялах тугийн үйл ажиллагааны нээлт

2016-2017 оны хичээлийн жилд Булган аймагт Улсын математикийн 53-р олимпиад  зохион байгуулахтай холбогдон  Улсын математикийн олимпиадын хорооны туг   “ Гавъяат багш, доктор, профессор Д.Шагдар”-ын төрсөн нутгийн сургууль болох Бугат сумын суурь боловсролын сургуулиас аяллын гарааг эхлүүлэн аймгийн Засаг даргын баг бүрэлдэхүүн, аймгийн “Математик”-ийн олимпиадын хорооны гишүүд хүрэлцэн ирж гардууллаа.