You are here

Эмийн эргэлтийн сан шинэ байранд орж нэгдсэн халаалтанд холбогдлоо.

Эмийн сан нь шинэ байранд орж нэгдсэн халаалтанд холбогдсоноор иргэдэд  түргэн шуурхай чанартай эмээр үйлчилж байна.