You are here

Эрүүл мэндийн төвөөс сургалт тогтмол зохион байгуулдаг боллоо.

Эрүүл мэндийн төв нь Жирэмсэн ээж, 0-5 настай хүүхэд мөн ээж аавуудад, суурь боловсролын сургуулийн сурагчид, Хусхан цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд урьдчилан сэргийлэх үзлэг тогтмол зохион байгуулж “Гарын эрүүл ахуй” “Амны хөндийн эрүүл мэнд” “Дам тамхидалт надад хортой” “Хувийн  ариун цэвэр” сэдвээр сургалт зохион байгуулан эрүүл мэндийн боловсрол олгож хэвшээд байна.