You are here

Сумын фондонд 100тн өвс бэлтгэлээ.

4500 тн байгалийн хадлан бэлтгэхээс 4748 тн-ыг бэлтгэж төлөвлөгөөгөө 105,5 хувиар давуулан биелүүлсэн. Сумын нөөцөд 100,0 тн өвс бэлтгэхээс 100,0 тн өвс бэлтгэлээ. Гар тэжээл 27,0 тн-ыг бэлтгэж өвөлжилтийн бэлтгэлээ хангаж ажиллаж байна.