You are here

Шилжилт хөдөлгөөний мэдээ

2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар Бугат суманд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэсэн 120 иргэн байгаагаас

  • Шилжин ирсэн 77
  • Шилжин явсан 43 иргэн байна.

2016 оны УИХ-ын болон аймгийн ИТХ-ын ээлжит сонгууль болохтой холбоотойгоор Сонгуулийн тухай хуулийн 66.1, 66.2 дахь заалтыг тус тус хэрэгжүүлэн иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг 5 дугаар сарын 29-нөөс 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл түр зогсоогоод байна.