You are here

"Аж ахуй эрхлэх " сургалтанд хамрагдлаа

2016 онд Хөдөлмөрийн хэлтсээс хэрэгжүүлж байгаа "Аж ахуй эрхлэх", бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд "Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээ"-нд төсөл нь дэмжигдсэн Д.Энхтуяа ахлагчтай Хамтын хүч бүлгийн гишүүд,

        

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагыг төгсөгчдөд санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд хамрагдсан Г.Отгонбаяр,

         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн Санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд төсөл нь дэмжигдсэн С.Дэлгэр, М.Эрдэнэбаатар нар 2016 оны 05-6---05-09-ны хооронд  Аж ахуй эрхлэх 3 өдрийн сургалтанд хамрагдаж , чадамжийн "Гэрчилгээ"-гээ гардан авлаа.

        

Аж ахуй эрхлэлт сургалтыг УБ хотод үйл ажиллагаа явуулдаг ОСТА сургалтын байгууллагатай  Хөдөлмөрийн хэлтэс  хамтран Булган аймгийн төвд зохион байгууллаа.

Мэдээлэл өгсөн: Хөдөлмөрийн мэргэжилтэн Г.Лхагважаргал