You are here

"Хусхан" цэцэрлэг, СБС-ийн суралцагчдад сургалт явууллаа.

     Цэцэрлэгийн хүүхдүүд, СБС-ийн суралцагчдад ДЗОУБ-тай хамтарч гамшгаас сэргийлэх,зуд,аянга цахилгаан, халдварт өвчин,газар хөдлөлт,үер ус,салхи шуурга ,гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх,анхны тусламж үзүүлэх сургалт зохион байгууллаа. Үүнд сургууль , цэцэрлэгийн 149 хүүхэд, эцэг эх хамрагдлаа.   

     Хүүхдүүдэд  гамшгаас сэргийлэх онцгой байдлын хүүхэлдэйн кино үзүүлж,ойлгож авсан мэдлэгийг нь бататгах зорилгоор асуулт хариултын ярилцлага хийлээ.