You are here

ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧИД ХҮНСНИЙ НОГОО ТАРИАЛАНЧДАД СУРГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ

Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, ДЗОУБ-тай хамтран МЭ-н үржлийн тасаг хүнс, хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл эрхэлсэн сургалтыг зохион байгуулан явууллаа.

Сургалтаар хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын бодлогын талаархи танилцуулга, малын үүлдвэр угсаа, чанарыг сайжруулах зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээг орон нутагт зохион байгуулах манай сумын фермерийн аж ахуйтай танилцсан.

 ӨМӨЗО-ны Шилийн гол аймгийн эрчимжсэн мал аж ахуй хөгжүүлж байгаа арга туршлагын талаар фермер эрхлэгч 18 хүнд сургалт хийлээ.

 Хүнсний ногоо эрхлэгчид 26 хүн хамруулж хүнсний ногооны үрийг тариалалтанд бэлтгэх, хүлэмжийн тариалалтын талаар сургалт хийж, ногоочдод гарын авлага, ногооны үр тараан өгч зохион байгуулан явуулж мэдлэг мэдээллийг нь дээшлүүллээ.