You are here

Гэгээрэлийн үйл ажиллагаа

Гэгээрэл хөгжлийн төв

 

Гэгээрэл хөгжлийн төв Албан бус сургалт, дэд хөтөлбөрүүд, мэдээ мэдээлийг  хариуцан ажиллаж байна.

2015-2016 оны хичээлийн жилд сургуулиас завсардсан 26 иргэдэд сургалт явуулж байна. Архигүй Булган хөтөлбөрийн хүрээнд “АА” бүлэг нэгдэж архинаас  гарах санал хүсэлтэй иргэд  нэг хамт олон болж ажиллаж байна. Шатар хөтөлбөрийн хүрээнд шатрын сургагч багш ажиллуулж шинээр 28 иргэн шатрын анхны мэдэгдэхүүнтэй боллоо.

Ахмадын хорооны ажил үйлсээс

Азай буурлууд хүндэт ахмадууд та нартаа олон улсын ахмадын өдрийн баярын мэнд хүргэе. Бид ахмадын 84 дэх өдрийг сумыхаа цэцэрлэгт хүрээлэнд 100 жимсний  мод тарьж ургуулан хусхан цэцэрлэгийн хамт олон ахмадуудаа Хөвсгөл далай, Амар   баясгалсан зэрэг газраар аялуулан сумаас 4 ахмад Итгэлт хамбад аялсан зэрэг ажил үйлстэй золгож байна.