You are here

БХС

Цэвэр орчин 2015 аяны хүрээнд

Сумын төвийн айл өрх албан байгууллага нийтийн эзэмшлийн газар талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажилд сум багийн нийт иргэдийг хамруулан ажлыг зохион байгуулан ажиллаа. Нийт 220 га газар цэвэрлэж 80 тонн хогыг хогын цэгт хаясан. Нийт хог цэвэрлэгээнд Байгаль хамгаалах сангаас 2.9 сая төгрөг,170000 төгрөгний шатахуун зарцуулсан.