You are here

итх

Цаг үеийн мэдээлэл Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

         ИТХурлын Тэргүүлэгчдийн ээлжит хуралдаан болж сумын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаарх мэдээлэл, цаг үеийн ажлын талаар хэлэлцлээ. 09-р сарын байдлаар өвөлжилтийн бэлтгэл 60-аас дээш хувьтай байна. ИТХурал нь 09-р сард улс төрийн хэлмэгдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийг тэмдэглэх, багийн Иргэдийн нийтийн хурлуудыг зохион байгуулах, Иргэний танхимын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөөд ажиллаж байна.