You are here

татварын байгцаагч

Татварын алба

2015 оны 08 сарын 07 ны өдөр “Галт зэвсгийн тухай “ , “Галт зэвсгийн албан татварын тухай” хуулиуд  батлагдан гарлаа.

Энэ хуулинд

  • 6,4мм хүртэлх калибрын бүх төрлийн галт зэвсэг                                     -30,000 төгрөг
  • 6,5мм түүнээс дээш мм-ийн калибрын бүх төрлийн галт зэвсэг         -60,000 төгрөг
  • Үрлэн сумтай галт зэвсэг                                                                                  -30,000 төгрөгийн албан татвар төлөхөөр болж байгаа учир 2015 оны Бууны албан татвараа төлөөгүй иргэд 9 сардаа багтааж бууны албан татвараа төлнө үү.

10 сараас эхлэн шинэ хуулиар татвараа төлөхөөр болсоныг анхаарна уу.

Хууль бусаар галт зэвсэг эзэмших, нуун дарагдуулахад авах арга хэмжээ чангарсан тул иргэд буугаа бүртгүүлнэ үү.

Хог хаягдал ялгаруулсны төлбөр жилийн 6000 төгрөгөө төлөөгүй айл өрх Төрийн банкинд авчирч тушаана уу.