You are here

Суурь боловсролын сургуулийн нээлтийн үйл ажиллагаа

         А.Амарын нэрэмжит суурь боловсролын сургуулийн 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг 1994 оны 13 дахь төгсөлтийн хамт олон ивээн тэтгэн зохион байгуулж биеийн тамирын гадаах талбайг /13 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж/ нийт 4,5 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтыг хийж батламж гардуулсан.Нээлтэнд Сумын ИТХурлын дарга, ЗДТГазрын дарга нар оролцлоо.Энэ хичээлийнжилд А.Амарын нэрэмжит суурь боловсролын сургууль нь захирал -1, сургалтын менежер -1, нийгмийн ажилтан -1, дотуур байрны багш -1, багш – 12, үйлчилгээний ажилтан -18,139 суралцагчидтайгаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.