You are here

Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрийг байгуулав.

Бугат сумын Үйлдвэрчний эвлэлийн тэргүүн  Д.Баярсайхан, Ажил олгогч эздийн холбооны нарийн бичгийн дарга Д.Энхсайхан, Сумын Засаг дарга  Б.Бадарч нар Сумын 2015-2016 оны ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ЗӨВШЛИЙН ГУРВАН ТАЛТ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ байгуулж гарын үсэг зуран баталгаажууллаа. Энэхүү гэрээ нь сумын онцлогт нийцүүлэн 6 бүлэг 37  заалттай ба ажилтай орлоготой Бугатчууд гэсэн алсын хараатайгаар хэрэгжинэ.