You are here

Дөрвөн бэрх тэмцээнийг уламжлалт шагайн харваагаар зохион байгуулсан.

Гэгээрэл хөгжлийн төв, Соёлын төв хамтран төр төсвийн байгууллага, иргэдийн дунд “Дөрвөн бэрх” тэмцээнийг зохион байгуулан уламжлалт шагайн тоглоом, наадгаагаар 6 баг өрсөлдсөнөөс Онх баг бусдыгаа тэргүүлсэн.