You are here

Төлчин эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтыг 3 дах жилдээ зохион байгууллаа

Засаг даргын ивээл дор “Төлчин” эмэгтэйчүүдийн 3-р чуулганыг зохион байгуулаа. Чуулганд нийт 130 гаруй төлчин эмэгтэйчүүд урилгаар оролцсон. Чуулганд оролцогсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж сургалтыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран явуулав.