You are here

January 2015

УЛСЫН БҮРТГЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

- 2015 онд шинээр иргэний үнэмлэх авах, 1990, 1970 оны 25, 45 насны сунгалт хийлгэх иргэд төрсөн сардаа багтаж авахгүй бол торгуулийн арга хэмжээ авна. ЖИЧ: \Шинэчилсэн бүртгэлд дахин хийх тул\ Төрсний гэрчилгээг авч ирэх, цайвар өнгийн хувцасгүй, гар цэвэр байх шаардлагатай.  

2015 онд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын төлөвлөгөө

                                  2015 ОНД БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЧАНАРТАЙ

 ХИЙГДЭХ АЖЛЫН  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015.01.20                                                                                                                                

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Тамгын газрын 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөө

                                                                                                                                                               БУЛГАН АЙМГИЙН БУГАТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дуудлага худалдааны зарлал

Дуудлага худалдааны зарлал

Булган аймгийн Бугат сумын ЗДТГ-ын конторын зориулалтаар ашиглаж байсан барилгыг  дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулахаар шийдвэрлэсэн тул оролцохыг хүссэн иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг урьж байна. Дуудлага худалдаа  2015 оны 01 дүгээр  сарын 25-ны өдрийн 12 цагт ЗДТГ-ын хурлын танхимд зохион байгуулагдана.