You are here

August 2013

төрийн дуулал

төрийн дуулал оддын дуулсанаар

малжуулах төсөлд хамрагдлаа

Залуу малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд манай сумаас 5 өрх хамрагдахаар болсон бөгөөд тодорхой шалгуурын хүрээнд айл өрхөө багийн тэргүүлэгчдийн хурлаар шийдүүлсэн.

Ой хээрийн түймрээс сэргийлье

Ой хээрийн түймрээс сэргийлье  

Сургууль

Сургууль

 1. Удирдлагын танилцуулга (зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт)
 2. Байгууллагын нэр, лого
 3. Холбоо барих хаяг, байршил (Санал, хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах хүний, овог нэр,  албан тушаал, ажиллах журам холбоо барих утас)
 4. Байгууллагын эрхэм зорилго (үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл)
 5. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт
 6. Баримт бичиг

Цэцэрлэг

Цэцэрлэг

 1. Удирдлагын танилцуулга (зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт)
 2. Байгууллагын нэр, лого
 3. Холбоо барих хаяг, байршил (Санал, хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах хүний, овог нэр,  албан тушаал, ажиллах журам холбоо барих утас)
 4. Байгууллагын эрхэм зорилго (үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл)
 5. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт
 6. Баримт бичиг

Сумын хүн эмнэлэг

Сумын хүн эмнэлэг

 1. Удирдлагын танилцуулга (зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт)
 2. Байгууллагын нэр, лого
 3. Холбоо барих хаяг, байршил (Санал, хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах хүний, овог нэр,  албан тушаал, ажиллах журам холбоо барих утас)
 4. Байгууллагын эрхэм зорилго (үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл)
 5. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт
 6. Баримт бичиг

Статистик мэдээ мэдээлэл

 1. Статистик мэдээ мэдээлэл 

Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл

Сум хөгжүүлэх сангаас 2011-2013 онд зээл авсан иргэд

Овог нэр

Зээлийн Зориулалт

Олгосон зээлийн дүн/сая/

Зээл олгосон хугацаа