You are here

July 2013

Бусад баримт бичгүүд

БУГАТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

   

БУГАТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Нэг:ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.Хөтөлбөрийн ойлголт:

Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр

Файлаар татаж авах хувилбар

Бугат сумын ИТХ-ûí  VI дахь удаагийн

. . . . хуралдааны . . . . . тогтоолын хавсралт

 

БУЛГАН АЙМГИЙН БУГАТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сумын стратеги төлөвлөгөө

  1. Сумын стратеги төлөвлөгөө 

Бүтэц зохион байгуулалт

Бүтэц зохион байгуулалт

ЗДТГазрын танилцуулга

БУГАТ СУМЫН АЛСЫН ХАРАА

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ ШИНЭЧЛЭЛТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, МЭДЛЭГ ЧАДВАРТ СУУРИЛСАН МЭРГЭШСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОХ

 

 

 

БУГАТ СУМЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 
 

 

Сумын танилцуулга

СУМЫН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

         Түшээт хан аймгийн нутаг  Дайчин Чин вангийн хошууны гол хэсэг болох эдүгээгийн Булган аймгийн Бугат сумын нутаг дэвсгэр дээр 1924 онд Булган хан уулын хошууны Баянтөгөл, Ханжаргалант сум байгуулагдсан нь манай сум үүссэн түүхэн эхлэл болдог.